2010

Uznesenie vlády

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2010

Príloha č. 1: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2010

Príloha č. 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v rokoch 2004 – 2010 EK

Príloha č. 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstvo v rokoch 2004 – 2010 EK

Príloha č. 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore rybného hospodárstva v rokoch 2004 – 2010 EK

Príloha č. 5: Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie 2010

Príloha č. 6: Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci za rok 2010

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Komuniké

Hlavná navigácia