2009

Uznesenie

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2009

Vyhodnotenie

Komuniké

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2009

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci 2004-2009 EK

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci pôdohospodárstvo 2004-2009 EK

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore rybné hospodárstvo 2004_2009

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci podľa Rámca na vedu a výskum 2009

Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci za rok 2009

Hlavná navigácia