2008

Uznesenie vlády

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2008

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2008

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v rokoch 2003 – 2008

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31.12.2008

Prehľad poskytnutej minimálnej pomoci v Slovenskej republike v sektore rybného hospodárstva od 1.mája 2004 do 31.decembra 2008

Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006)

Prehľad uzavretých opatrení štátnej pomoci za rok 2008

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Komuniké

Hlavná navigácia