Ministerstvo financií SR

Schéma minimálnej pomoci – Odkúpenie pohľadávok veriteľov podnikov v reštrukturalizácií – DM-9/2015

Trvanie do 31.12. 2020
Forma pomoci Odkupovanie pohľadávok za odplatu
Počet dodatkov k schéme
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1316008

 

 

Schéma minimálnej pomoci – na podporu zamestnanosti – DM-1/2016

Trvanie do 31.12. 2020
Forma pomoci záruka, bonifikácia úroku
Počet dodatkov k schéme
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1412988

 

Hlavná navigácia