2006

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2006

Príloha č. 1: Inventarizácia poskytnutej štátnej pomoci za rok 2006

Príloha č. 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v rokoch 2002 – 2006

Príloha č. 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2006

Príloha č. 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore rybného hospodárstva od 1. mája 2004 do 31.decembra 2006

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Návrh komuniké

Hlavná navigácia