Prístup do IS SEMP

Prístup do IS SEMP pre poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci: : https://sempsecure.kti2dc.sk/

Prístup do IS SEMP pre verejnosť: : https://semp.kti2dc.sk/

 

Hlavná navigácia