2005

Uznesenie vlády SR

Predkladacia správa

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2005

Príloha č. 1: Inventarizácia poskytnutej štátnej pomoci za rok 2005

Príloha č. 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v rokoch 2001 – 2005

Príloha č. 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2005

Príloha č. 4: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore rybného hospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2005

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Komuniké

Hlavná navigácia