2004

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2004

Príloha č. 1: Inventár poskytnutej štátnej pomoci za rok 2004

Príloha č. 2: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za roky 2000 – 2004

Príloha č. 3: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v sektore pôdohospodárstva od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004

Hlavná navigácia