Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Schéma na podporu inteligentného priemyslu (schéma pomoci de minimis) – DM – 8/2018

Trvanie Od 2.5.2017 do 31.12.2020
Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=73251

.

.

Schéma minimálnej pomoci pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, nástroje rizikového kapitálu v znení Dodatku č.4 – DM 2/2011

Trvanie do 31.3.2017
Forma pomoci investície do cieľových MSP vo forme predštartového kapitálu a/alebo štartovacieho kapitálu
Počet dodatkov k schéme 4
Úplne znenie schémy https://www.minedu.sk/schemy-statnej-pomoci-a-pomoci-de-minimis-iniciativa-jeremie-nastroje-rizikoveho-kapitalu/

.

.

Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver zdieľaného rizika, Portfolio Risk Sharing Loan (PRSL) Operačný program Výskum a Inovácie v znení Dodatku č. 1 a č. 2 – DM-14/2016

Trvanie Od 14.5.2019 do 31.12.2023
Forma pomoci Úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
Počet dodatkov k schéme 2
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2157811

.

.

Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty, First Loss Portfolio Guarantee (FLPG) Operačný program Výskum a Inovácie v znení Dodatku č. 1 a č. 2- DM-15/2016

Trvanie Od 14.5.2019 do 31.12.2023
Forma pomoci Záruka
Počet dodatkov k schéme 2
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2157808

.

.

Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou (schéma de minimis) v znení dodatku č. 1 –   DM – 1/2017

Trvanie Od 29.06.2017 do 31.12.2020
Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

https://www.opvai.sk/media/95262/schema-na-podporu-msp-v-kreativnom-priemysle-v-bsk-dod-1.pdf

.

.

Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou formou (schéma pomoci de minimis) – DM – 11/2017

 Trvanie  Od 26. 10. 2017 do 31.12.2020
 Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplne znenie schémy

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1742562

.

.

 

.

Schéma pomoci de minimis – Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – First Loss Portfolio Guarantee – FLPG v znení dodatku č. 1– DM 16/2018

 Trvanie Od 6.12.2018 do 31.12.2023
 Forma pomoci záruka
 Počet dodatkov k schéme 1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2021376

.

.

Schéma na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov v znení dodatku č. 1 – DM – 4/2019

 Trvanie Od 12.7.2019 do 31.12.2020
 Forma pomoci nenávratný finančný príspevok
 Počet dodatkov k schéme 1
 Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2214591

 

Hlavná navigácia