2000

Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2000

Príloha č.1: Prehľad celkovej štátnej pomoci poskytnutej za rok 2000

Príloha č.2

Príloha č.3: Štátna pomoc poskytnutá v rokoch 1999 a 2000 – porovnanie

Hlavná navigácia