Aktuálne informácie

19.10.2021 / Metodické usmernenie koordinátora pomoci – Vzor testu štátnej pomoci

28.9.2021 / Úprava poskytovania pomoci podnikom v ťažkostiach podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

24.9.2021 / Koordinátor pomoci aktualizoval usmerňujúce vzory EK pre štátnu pomoc súvisiace s Plánom obnovy a odolnosti SR

24.9.2021 / EK schválila mapu regionálnej pomoci pre Slovensko na roky 2022 – 2027

14.9.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 14. septembra

30.7.2021 / Európska komisia prijala rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

21.7.2021 / Európska komisia prijala rozhodnutie vo veci dodatku č. 1 k Schéme štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní európskej únie na podporu zabezpečenia nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 (SA.59240) ((č. schémy SA.63467 (2021/N)).

24.6.2021 / Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP

8.6.2021 / Aktualizovaný manuál IS SEMP

19.5.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 19. mája

22.4.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 22. apríla

20.4.2021 / Európska komisia vyzýva členské štáty na pripomienky k navrhovanej cielenej revízii rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie

26.2.2021 / Európska komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI)

4.2.2021 / Európska komisia predlžuje a ďalej rozširuje dočasný rámec na podporu hospodárstva v kontexte pandémie koronavírusu

28.1.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 28. januára

14.1.2021 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 14. januára

14.1.2021 / Európska komisia uverejnila jedenásť usmerňujúcich vzorov pre štátnu pomoc

30.12.2020 / Na našom webovom sídle pribudol nový priečinok pre samosprávy s názvom „Začíname so štátnou pomocou“

4.11.2020 / Európska komisia zverejnila výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci prijatých ako súčasť balíka Modernizácie štátnej pomoci (SAM – State Aid Modernization)

26.10.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 4 a upravené znenie notifikačného formulára

16.10.2020 / Európska komisia upravila niektoré pravidlá de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

14.10.2020 / EK oznámila predĺženie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu podnikov počas koronakrízy a predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu

9.10.2020 / Európska komisia predĺžila platnosť mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021

29.9.2020 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 29.septembra

4.9.2020 / Odstávka internetu v DataCentre cez víkend 5.- 6.9.2020

17.7.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 3 a upravené znenie notifikačného formulára

17.7.2020 / EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 80 mil. eur

8.7.2020 / EK predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci a upravila niektoré existujúce pravidlá s cieľom zmierniť dôsledky prepuknutia nákazy koronavírusom

8.7.2020 / EK prijala tretí dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu mikropodnikov, malých podnikov a startupov

29.6.2020 / EK schválila návrh na poskytnutie štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza

29.6.2020 / EK schválila tri slovenské schémy štátnej pomoci v celkovej výške 4 mld. eur na podporu spoločností postihnutých koronavírusom

29.6.2020 / EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 200 mil. eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory

12.6.2020 / Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie, podľa ktorého poskytovatelia zdravotného poistenia pôsobiaci pod dohľadom Slovenskej republiky nepodliehajú pravidlám práva Únie v oblasti štátnej pomoci

3.6.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 2 a upravené znenie notifikačného formulára

15.5.2020 / EK vyzýva na zapojenie sa do pripomienkovania Aktualizovaného návrhu zjednodušených pravidiel štátnej pomoci

13.5.2020 / EK prijala Druhý dodatok a doplnenie dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva

22.4.2020 / EK schválila prvú slovenskú schému štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a SZČO v čase koronavírusu

21.4.2020 / EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované znenie dočasného rámca a upravené znenie notifikačného formulára

14.4.2020 / EK zverejnila konsolidované znenie dočasného rámca na podporu hospodárstva a formulár doplňujúcich informácií

6.4.2020 / EK schválila dodatok k dočasnému rámcu na podporu hospodárstva v súvislosti s nákazou COVID-19

6.4.2020 / EK schválila zmeny v oznámení pre krátkodobé poistenie vývozných úverov

31.3.2020 / PMÚ SR vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci týkajúcej sa pomoci malým a stredným podnikom na preklenutie obdobia súčasných opatrení

31.3.2020 / EK schválila prvé opatrenia pre členské štáty na základe dočasného rámca na podporu narušeného hospodárstva

31.3.2020 / EK zverejnila informácie požadované pri predkladaní opatrení na podporu narušeného hospodárstva

31.3.2020 / Oznámenie EK o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva postihnutého COVID-19 je dostupné už aj v slovenskom jazyku

31.3.2020 / PMÚ SR informuje o oznámení EK ohľadom podpory hospodárstva postihnutého COVID-19

31.3.2020 / PMÚ SR informuje o koordinovanej reakcii EK na zmiernenie hospodárskeho dosahu prepuknutia nákazy koronavírusom

10.2.2020 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 10.februára

16.12.2019 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 16.decembra

11.12.2019 / Metodické usmernenie – Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

Chcete dostávať aktuality z oblasti štátnej pomoci emailom? 
Pošlite nám prosím vašu emailovú adresu: statnapomoc@antimon.gov.sk.